google-site-verification=2C4udZUURrBQ8PzfHJb1fuC78qofrYExl_7f99szS_w چگونه در هشت مرحله ساده همه چیز را در مورد میز اسنوکر دریابیم - هیت نو: ترجمه تخصصی، مرکز خدمات ترجمه

چگونه در هشت مرحله ساده همه چیز را در مورد میز اسنوکر دریابیم

به جهت ما، انتقال یکی از از سه قطعه تخته سنگی 350 پوندی در بالای کابینت اسنوکر سخت بود. هر سه این عنصرها بایست

توسط HITNOW در 18 شهریور 1401
به جهت ما، انتقال یکی از از سه قطعه تخته سنگی 350 پوندی در بالای کابینت اسنوکر سخت بود. هر سه این عنصرها بایستی وجود داشته باشند تا داور تصمیم بگیرد که بازیکن بهترین تلاش خویش را انجام داده است. درصورتیکه توپ روی رنگی است که پس از اشتباه توسط یک رنگ دیگر اسنوک شده است، کلیه قرمزها باید قبلاً گلدان شده باشند. بنابراین توپ آزاد همچنان باید یک توپ رنگی باشد. چنانچه قرمزها پر‌نور باشند و هر دو توپ آزاد و یک یا یک‌سری قرمز‌رنگ در گلدان باشند، هر توپ گلدانی به عنوان قرمز رنگ برای یک امتیاز امتیاز داده می شود. چنانچه رقیب به نحوی در کارایی به جهت زدن رنگ صورتی غلط کرد و به طور نامشروع تهاجمی را اصلی توپ سیاه اسنوکر کرد، پس منصفانه است که تعرضآمیز حساس توپ سیاه آزاد، رقیب را "بازگشت" کند. چنانچه توپ روی قرمز باشد، سازه به تمجید نمی‌توان آن را از طریق قرمز رنگ دیگر اسنوکر کرد، چون تنها یک ضربه تمیز جایگزین با توپ دیگری ارائه اطلاعات بیشتر می‌کند. همین که آیا گزینش بازیکن به جهت ضربه زدن راحت‌تر هست یا این که خیر. در صورتی که بازیکنی عمداً مبادرت به یک شوت دشوار اصلی قابلیت فراروگریز راحت‌تر کند، قصد دارااست پس از یک خطا، حالت بدی را برای حریف به جا بگذارد و در سرانجام خطا اعلام می‌شود. یک توپ آزاد، جایگزینی است که بازیکن توصیه مینماید به جهت توپ «رو» وقتی که بازیکنی در سرانجام خطای حریف، اسنوکر می‌شود. یک توپ شی در صورتی درگیر خطا می شود که یا توپ نامزد شده باشد، یا توپ با ارزشی که ناخواسته تماس گرفته یا در عاقبت غلط به جیب زده شود. جف در عاقبت کردار بی‌احترامی‌اش اصلی بیانکا، روز بعد از آن سیل انتقادات را در توییتر اخذ کرد. 2. در صورتی که اختلاف امتیاز کلیدی تعداد امتیازات بر روی میز قبل یا بعد از اعمال پنالتی برابر باشد و داور معتقد باشد که خطا عمدی نبوده است. درصورتیکه بازیکن نتواند در آغاز به خودی خویش یا هم‌زمان اساسی توپ واقعی ضربه ای به توپ آزاد بزند، اشتباه انجام می شود. درصورتیکه بازیکن هر دو توپ را در یک ضربه بزند، دو امتیاز تعلق می گیرد و سیاه دوباره خال می شود. همین ضابطه به جهت پرهیز از انجام خطاهای فن ای توسط بازیکنان معرفی شد (یعنی خطاهای عمدی به دسته ای که توپ ها را در شرایط امنی رها نمایند و خطر دادن اقبال پیروز شدن قاب به رقیب را کاهش دهد). این می‌تواند سبب ساز به یک‌سری توشه سعی به جهت فراروگریز به ظواهر آسان شود، چون بازیکنان احساس میکنند خوبتر میباشد امتیازات متعددی را واگذار نمایند ولی یک وضعیت امن را شکاف کنند تا این‌که هیچ‌کدام را نپذیرند و اقبال برنده شدن قاب را ترک کنند. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد اینجا لطفا از کاغذ ما بخواهید.
آخرین مطالب