google-site-verification=2C4udZUURrBQ8PzfHJb1fuC78qofrYExl_7f99szS_w شیر فشار شکن ( مزایا + کاربرد ) - ای شاپ صنعت - هیت نو: ترجمه تخصصی، مرکز خدمات ترجمه

شیر فشار شکن ( مزایا + کاربرد ) - ای شاپ صنعت

در شکل اثبات بودن جريان و ميزان بار، شير هدايتگر (Pilot)و شير اصلي در موقعيت ثابتي قرار خواهند گرفت تا فشار ثا

توسط HITNOW در 14 اسفند 1400
در شکل اثبات بودن جريان و ميزان بار، شير هدايتگر (Pilot)و شير اصلي در موقعيت ثابتي قرار خواهند گرفت تا فشار ثابتي را در خروجي آماده نمايند .و هرگونه تغيير فشار يا توشه در خروجي به شتاب به وسیله ديافراگم راهنما احساس خواهد شد تا شير اصلي را باز يا بسته نمايد.ميزان فشار مطلوب در خروجي شير بوسيله پيچ A تنظيم ميشود كه در واقع ميزان نيروي فشاري فنر Bرا تغييرمیدهد. از طرف ديگر، خروجي اين شيرها مستقل از تغييرات فشار بالا دست جريان هستند بدين شکل كه هر چند در اثر ازدياد فشار بالادست، نيروي عمودي وارد بر شير بيشتر مي شود، ولي از طرف در مقابل همين نيرو از طريق لوله Dبه زير ديافراگم اصلي نيز وارد مي گردد كه با نیز خنثي شده ودر نتيجه شيري خواهيم داشت كه كنترل دقيق فشار را مستقل از تغييرات فشار ورودي ، تامين خواهد كرد. پارامترهای عملکردی همین شیر فشنگی پیلوتی سان هیدرولیک بدلیل عملکرد پیلوتی شامل مواقعی مثل در دست گرفتن فشار ظریف و قابلیت بی آلایش تهیه و تنظیم گسترة وسیعی از فشار زیر توشه (تنظیم راحتتر در زمان عملکرد در فشار بالا)، مستقل بودن دبی از تغیرات فشار، عملکرد نرم و بی صدا و جواب وقتی نسبتا سریع میباشد. طراحی آن ها فراوان بی آلایش و مهم هزینه قلیل انجام می شود. شایان ذکر است سیستم اطفا حریق از اجزای گوناگونی تشکیل شده و کارگزاشتن آن امری تخصصی هست . در همین شرایط جلوی عبور یک نصیب از جریان یا تمام آن را مسدود می نماید. چنانچه به وسیله ھوا تست شکل گیرد می بایست در قسمت خروجی شیر اطمینان که بوسیله یک فلنجی بسته شده، لوله ای به قطر 6mm تعبیه گردد و انتھای این لوله در درون کاسه آب شفافی قرار بگیرد. طرز اتصال: اتصال شیرهای فشار شکن وگ امید گلستان به رخ فلنج جوشی می باشد. شیر فشار شکن قطعهای است که میتواند فشار آب را کمتر دهد و نگذارد فشار آب از حد مشخصی عمده شود. در تحت روند شکل داده در شیر در دست گرفتن فشار هیدرولیک را مشاهده می کنیم. در واقع کارایی مشابهی به شیرهای کنترلی دارد. فاکتوری که در میان انواع شیر در دست گرفتن فشار هیدرولیک مشترک است طرز کارایی همین شیرها می باشد. همین جور شیر فشنگی در مدار از پمپ هیدرولیک و عملگرها حفاظت نموده، لذا در همگی مدارات هیدرولیک دست کم یک ریلیف والو موجود میباشد. سایز کارتریج، ظرفیت کارتریج، نسبت تحریک خط امر کارتریج، مختصات عملکردی کارتریج سان هیدرولیک و مواردی مانند شیر اطمینان حساس کارتریج عملکرد مستقیم یا فشار شکن حساس فشنگی پیلوتی از این دست گزینهها میباشد. شیر فشار شکن کاتریجی یا این که شیر اطمینان کاتریجی یا این که فشارشکن فشنگی سان هیدرولیک به طور معمول در مدار بطور نرمالی بسته قرار گرفته و جهت اطمینان از بالا نرفتن فشار از حد مجاز و یا این که جهت ثابت نگه داشتن اختلاف فشار دربین جریان ورودی-خروجی و بصورت دو، سه یا این که چهار راهه طراحی شده اند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان بخش اعظم در گزینه شیر فشار شکن تصفیه آب لطفا به بازدید از وب تارنما ما.
آخرین مطالب