google-site-verification=2C4udZUURrBQ8PzfHJb1fuC78qofrYExl_7f99szS_w دریچه دیافراگم چیست و چه کاری انجام میدهد؟ - هیت نو: ترجمه تخصصی، مرکز خدمات ترجمه

دریچه دیافراگم چیست و چه کاری انجام میدهد؟

و به طور کلی زمانی که مقدار جریان هوا حیاتی افت فشار قلیل و طول پرتاب بلند گزینه نیاز باشد، از دریچه توزیع و ا

توسط HITNOW در 17 فروردین 1401
و به طور کلی زمانی که مقدار جریان هوا حیاتی افت فشار قلیل و طول پرتاب بلند گزینه نیاز باشد، از دریچه توزیع و انتقال هوا به کارگیری می شود. به بیان بی آلایش تر، مدیر حجم هوای پیشرانه که به شکل متداوم در حال مکش میباشد، مسئولیت دارای این قطعه هست و همین هوا بوسیله روزنه گاز دستکاری شده و در غایت به موتور میرسد. در این دسته دریچه ها، شیر پروانه ای اساسی داشتن مکانیزم متصل شده به سیستم رئیس موتور و همچنین ECU خودرو، مهم ارسال سیگنال هایی به سیستم رئیس موتور، دستور تغییر و تحول زاویه و به حرکت درآمدن دریچه گاز را میدهد. همین روزنه را روزنه ی دو لتی نیز می نامند چون از ۲ لت قدامی و خلفی تشکیل شده است. همانند روزنه ی سه لتی قاعده ی هر لت به حلقه فیبروزی که حفره ی قلبی چپ را می پوشاند، متصل شده دریچه سقفی است. همانطور که از نامش پیداست از ۳ لَت (cusp) قدامی، سپتال و خلفی تشکیل شده و قاعده ی هر لت به یک رینگ فیبروزی که حفره قلبی راست را می پوشاند، متصل شده است. از دیگر فعـالیت های این گروه که آن را به یک ماشین کرایه ای تـبلیغاتی دارای تبدیل مینـماید، برگـزاری همایش های تخصصی و مراسمهای خاص بر شالوده گونه کار و التماس مشتری میباشد. این قطعه در دو دسته مکانیکی و الکترونیکی، بسته به مدل و نوع اتومبیل شما قابل تهیه و تنظیم میباشد. این دستور سبب ساز بسته شدن دریچه می شود. همین روزنه ها به هنگام آغاز انقباض بطنی (سیستول) بسته شده و اولین صدای قلبی را ایجاد می کنند. یک دریچه وجود دارااست - یک نصیب با دیافراگم که عمده از هر مورد ها دیگر دیگر عکاس های جدید کار را گیج می کند. دریچه های میترال و سه لتی بوسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می قیمت دریچه تماشا سقفی شوند. نسبتاً هیچ راهی به جهت جلوگیری از شلی روزنه میترال وجود ندارد اما در صورتی که شما دچار به نارسایی روزنه میترال میباشید بایستی موردها ذیل را مسلما رعایت کنید.
آخرین مطالب