google-site-verification=2C4udZUURrBQ8PzfHJb1fuC78qofrYExl_7f99szS_w بیمار چه مدت بر روی تخت بیمارستانی خواهد بود؟ - هیت نو: ترجمه تخصصی، مرکز خدمات ترجمه

بیمار چه مدت بر روی تخت بیمارستانی خواهد بود؟

تخت بیمارستانی باریاتریک مانند تخت های بیمارستانی استاندارد هستند ، فقط تفاوت در این میباشد که دامنه قد آنها ا

توسط HITNOW در 25 بهمن 1400
تخت بیمارستانی باریاتریک مانند تخت های بیمارستانی استاندارد هستند ، فقط تفاوت در این میباشد که دامنه قد آنها اکثر میباشد و باعث می شود تخت تقریباً تا ارتفاع کف ذیل بیاید. نوعی تخت است که به جهت افراد بیماروناتوان طراحی شده و به دسته ای اسباب و اثاث راحتی شخص موردنظرو کسانی که وظیفه ی محافظت ازاو را به عهده دارند، مهیا می کند. همین به طور معمول شامل یک تخت خواب بزرگتر و یک تشک میباشد که به طور مختص برای بیماران چاق طراحی شده است. تخت بیمارستانی باریاتریک به گونه ای طراحی شده اند که نسبت به یک تخت بیمارستان استاندارد عریض تر و قویتر بوده و جابجایی بهتری برای اعضا با وزن بیشتر یا سنگین خیس ارائه می دهند. تختهای نو اتاق عمل طوری طراحی شدهاند که مریض در حین جراحی بتواند در موقعیتهای مورد نیاز جراح قرار بگیرد. همین تخت ها به طور خاص برای خودداری از سقوط طراحی شده اند و به افرادی که ممکن است در بلند شدن از رختخواب یا این که بلند شدن از تخت مشکل داشته باشند یاری می کند. همین تخت ها غالباً بها تحت تری نسبت به نمونه های برقی خود تخت بیمارستانی متحرک دارند. تخت دوشکن نیز به جهت کسانی که محدودیت حرکت دارند استفاده می شود تا حساس تغییر و تحول شرایط پاها از ورم کردن آنان جلوگیری کند. تخت بیمارستانی مکانیکی یا دستی یک خط مش حل عالی برای بیمارانی هست که نیاز به تغییر و تهیه و تنظیم مکرر و بیش از حد وضعیت قرار گیری بدنشان ندارند. آن ها یک راه و روش حل خوب به جهت بیمارانی که نیاز به تنظیم موقعیت بیشتری نیاز ندارند ، ارائه می دهند. راه و روش حل عالی برای بیمارانی که به جابجایی مکرر یا این که حفظ بیشتر اصلی اقتدار بدنی كمتر نیاز دارند. شکل هندسی ال شکل حافظ کنار تخت به تنهایی تعادل کافی جهت ایستادن بدون نیاز به نصب را ایجاد می نماید همچنین قرار گرفتن وزن تشک و شخص مریض خوابیده بر بر روی تخت نیز مانع از تکان تناول کردن و افتادن نگهدارنده کنار تخت خواهد شد . تخت بیمارستان متعدد از تخت های سنتی موجود در بخش اعظم خانه ها ، امنیت و انعطاف پذیری موقعیتی بیشتری را تولید می کند و به شما قابلیت می دهد قسمت های سر و پا را بالا و تحت کرده و طول تخت را تهیه کنید.
آخرین مطالب