پیستون چیست و چه جنسی دارد؟

از مهمترین قسمت های پیستون ، تراز بالایی آن می باشد ، صورت مرحله بالای پیستون بر طرز احتراق ادغام سوخت و هوا ا

توسط HITNOW در 8 بهمن 1400
از مهمترین قسمت های پیستون ، تراز بالایی آن می باشد ، صورت مرحله بالای پیستون بر طرز احتراق ادغام سوخت و هوا اثر می گذارد و در صورتی که سطح بالایی پیستون به لطف طراحی شود اختلاط ترکیب سوخت و هوا خوب تر شده و سبب ساز تولید قدرت بهینه می شود. همین قطعه مصرفی بوده و در اثر استفاده ی طولانی مدت ممکن می باشد که بر اثر ضربات وارد شده و هم چنین فرسایش بیش از حد فرسوده شود که در همین رخ نیاز به ردوبدل بوش و پیستون اتومبیلتان می باشد و ضروری هست بدانید مغازه آنلاین ماشین پلاس یکی از بزرگترین مرکزها خرید اینترنتی اشکال متعدد بوش و پیستون حساس کیفیتها و قیمتهای متعدد می باشد و همچنین قابل توجه است بدانید که این دکان محصولات خویش را پایین عنوان برندهای متعددی همچون عظام، والدوکس، کاپلان و… ولی با بیشتر نمودن مقداری سیلیکون به آلومینیوم، این انبساط در اثر حرارت به مقدار چشمگیری کاهش می یابد. پیستون و نوع پیستون شامل قسمت های میباشند که با اتصال به میل لنگ اجازه می دهند که انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل شود.دستگاه پیستون و نوع پیستون هر مورد کارهای مهمی را انجام می دهد که در این قسمت تماما تشریح می گردد. زمانی این اختلال پیش آمده از بزرگی سر شاتون باشد می بایست بیرینگهای میل لنگ و بخشهای نشت بندی کننده را نیز ردوبدل کرد. دامنه پیستونها به سه حالت:کامل(بدون برش)،برش نیمه وبرش تمام ساخته میشود.درموتورهای شاتون کوتاه،دامنه پیستون برش تام دارد. پیستون ایده آل بایداستوانه کامل باشدولی درحقیقت چنین نیست.مقطع پیستون،دایره شکل یاکمی بیضی پیستون وسنر رخ ساخته میشود. برای جلوگیری از زدن پیستون در بخش اعظمی از موتور ها از پیستون هایی استفاده می شود که گژن پین آنان اندکی خارج از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون میباشد که منزله سطح فشار گیر اصلی (شکل 10) عمی می کند. در خودروهایی که سیستم تایمینگ و سوپاپ آن‌ها متغیر می باشد ( در بخش تایمینگ به توضیح آن پرداخته ایم ) برای دوری از بازخورد سوپاپ ها به پیستون ، شیارهایی بر مطابق صورت سوپاپ در پیستون ساخت کرده اند تا اگر سوپاپ در زمان بالا بودن پیستون ، پایین بود ، اصلی پیستون عکس العمل نکند. پیستون شکافدار T شکل،دارای دوشیارافقی وعمودی هستند که ترک افقی آنان نزدیک سرپیستون درزیررینگها وشکاف عمودی آنهادرقسمت راهنمای پیستون قراردارد.درطرف مقابل،فقط یک رخنه افقی ایجاد میشود. 1-پیستون شکافدار T رخ بامقطع بیضی. درصورتیکه بخواهیم همین قطعه را به شکل مختصر تعریف کنیم، یک قطعه استوانه ای شکل میباشد که حیاتی متصل شدن به شاتون در درون سیلندر، دارای حرکت رفت سایز پیستون tu5 و برگشتی است.