مشاوره کنکور ارزان قیمت تنها با 98 هزار تومان!!🎁همین حالا ثبت نام کنید

برای مثال در فصل 1 شیمی سال دوازدهم کاغذ ی 24 شما اساسی مبحث اسید و باز و مقیاس pH مواجه میشوید و برای حل مسائ

توسط HITNOW در 2 اسفند 1400
برای مثال در فصل 1 شیمی سال دوازدهم کاغذ ی 24 شما اساسی مبحث اسید و باز و مقیاس pH مواجه میشوید و برای حل مسائل این مبحث واجب میباشد از لگاریتم به کارگیری شود یا این که در فصل 3 فیزیک دوازدهم یعنی نوسان و موج در صفحه ی 73 کتاب درسی دارای مبحث تراز شدت صوت عکس العمل میکنید و برای حل آزمون های این مبحث نیز به لگاریتم نیاز دارید؛ البته لگاریتم کجا مطالعه می گردد ؟ به عنوان مثال در درس فیزیک ، فصل 1 فیزیک دوازدهم پیش نیاز فصل دوم یعنی نیرو شناسی می باشد و فسل نیروشناسی هم پیش نیاز فصل های فعالیت و انرژی ( فصل دوم فیزیک دهم ) ، خواص فیزیکی مواد ( فصل سوم فیزیک دهم ) ، مغناطیس (فصل سوم فیزیک یازدهم ) میباشد زیرا در تمامی همین فصل ها کلیدی بحث نیرو سر و فعالیت داریم و نیرو را در فصل نیرو شناسی مطالعه میکنیم ؛ نیرو نیز حاصل ضرب عجله در دانسیته میباشد و عجله را در فصل حرکت شناسی مطالعه می کنیم و به همین ترتیب بحث پیشنیاز ها شروع میشود. مشاور می بایست قدرت تشخیص سطح هر داوطلب را داشته باشد و با دقت به سطح وی بتواند منابع را معرفی نماید چون منابع نیز سطح بندی متعدد دارند به عنوان نمونه در درس ریاضی کتاب های نشر سرمشق و IQ برای مرحله توانا ، مکتوب مهروماه به جهت سطح میانگین و مکتوب سیر تا پیاز و آبی برای سطح ضعیف معرفی میشود. توده ی زیادی از داوطلبان در آزمون های آزمایشی کمپانی مینمایند و به جز فارغ التحصیلان ، سایر ی داوطلبان در سال کنکور باید مدرسه هم بروند و نیز امتحان آخری را در پیش دارند و نیز کنکور برای این باید دارای برنامه ای باشند که آن ها را هم به جهت آزمون های آزمایشی مهیا نماید و هم برای کنکور سراسری و به هیچکدام لطمه ای وارد نکند. در هر مبحثی یک سری پیشنیاز ها وجود دارااست که باید قبل از آغاز آن مبحث ، برروی پیشنیاز مسلط باشید. میتوان گفت که 99 درصد ناچیز بودن درصد و عدم ترقی در مرحله امتحان های آزمایشی بخاطر رعایت نکردن پیشنیاز و نیز نیاز میباشد برای این واجب است تا مشاور تام اهمیت همین مباحث آشنا باشد و در برنامه ریزی کاملا آن ها را رعایت کند. دوما مهم تسلط برروی هر مبحث می توان طریق مطالعه ی همگی ی مباحث را به داوطلب آموخت به عنوان مثال در بحث مقاطع مخروطی برای یادگیری بایستی دید از شیوه دید تجسمی استفاده کرد البته به جهت یادگیری مبحثی نظیر تابع بهترین روش دید نموداری و هندسی و در قدم دوم دید جبری هست و تفاوت متعددی در میان همین گونه دید ها میباشد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان عمده در مورد مشاوره کنکور هدف لطفا به مشاهده از وب سایت ما.
نظرات کاربرن