فن بیان چیست و چگونه این مهارت را تقویت کنیم؟

ذهن ها مثبت شما را هیجان زده می کند و به شما قابلیت ادب و اطمینان می دهد. و یک تمرین فوق العاده به نام تمرین م

توسط HITNOW در 27 فروردین 1401
ذهن ها مثبت شما را هیجان زده می کند و به شما قابلیت ادب و اطمینان می دهد. و یک تمرین فوق العاده به نام تمرین مداد را به شما آموزش دادم. به تواناییهای خودتان اعتماد داشته باشید و بدانید فرقی ندارد چه اتفاقی میافتد، با همین هست که شما به بهترین کورس رشته بیان صورت تلاش کردهاید. پیشنهاد من در آخر به جهت شما خواننده و همراه عزیز وب سایت تحول شخصی این است که این تمرینات را به مدت دو هفته تا یک ماه انجام دهید، از خودتان فیلم بگیرید یا این که صدای خودتان را ضبط نمایید و در مورد یک مورد قضیه در هر روز، دو تا سه دقیقه حرف کنید و همین فرآیند را مداوم تکرار کنید. خوبتر است چهره شما در ابتدای یک سخنرانی یا این که ارتباط لبخند به همپا داشته باشد تا وقار شما را به مخاطب نشان دهد. اگر می خواهید دوره های فروشندگی یا فوت و فن مذاکرات را سپری نمایید این عصر به جهت شما مناسب است. تدریس فن ابلاغ و مهارت های گویندگی می تواند به فعالیت هنری شما کمک کند. به جهت مثال حجم صدای شما در سخن حیاتی کسی که از شما دو متر فاصله دارد؛ با کسی که در فاصلهی روستا متری شما قرار داراست فرق میکند. منظور از در دست گرفتن حجم صدا، تهیه و تنظیم مقدار بلندی و کوتاهی صدای شماست. هر کاری که در ارتفاع حیاتمان انجام میدهیم، به خواسته جلب احترام دیگران یا دستکم از دست ندادن احترام آنهاست. البته در صورتی که می خواهید مدیر فروش و مدیر جلسات مصاحبه را سپری کنید همین زمان را به شما توصیه نمی کنیم. در آیتم کاهش استرس هم که در بالا دارای شما نکات مهمی را به اشتراک گذاشتم. صحبتهای کوتاه و مختصر، رشته بیان شما را تقویت میکند. تو چطور می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت مینماید را، دوست داشته باشی؟ بنابراین آگاهی از میزان مرغوب بودن و میزان بلندی صدا به ما یاری می نماید اثاثیه آسایش مخاطب خویش را آماده کنیم. آنگاه از سپری کردن همین زمان مخاطبان می توانند نسبت به مدیر جلسات و مذاکرات بضاعت بیشتری داشته باشند. علاوه بر همین هیچوقت یک مخاطب به مدت طولانی به کسی که بدن صدای یکسانی داراست گوش نمیدهد.