دمپر چیست و انواع آن کدامند؟

زیرا کل تیغه های دمپر هوا به یک محور واحد متصل هستند، پس در رخ انحنای یکی از تیغه ها، کل شبکه دمپر هوا در گیر

توسط HITNOW در 14 بهمن 1400
زیرا کل تیغه های دمپر هوا به یک محور واحد متصل هستند، پس در رخ انحنای یکی از تیغه ها، کل شبکه دمپر هوا در گیر مشکل خواهد شد. و محور خروجی از موتور دمپر به یک عدد از پره ها متصل می شود تا تمامی پره ها را به وضعیت مورد لحاظ برساند. در انتخاب دمپر مطلوب برای ساختمان باید یک سری فاکتور ها را در لحاظ گرفت مثل طریق پخش هوای خروجی از دمپر و بوش های متحرک، اتصال ها، درزبندی دمپر، مدل، ترازو و کادر پره ها، همچنین ایجاد تعادل در بین تهویه هوا و افت فشار،همینطور کارکرد دمپر در وضعیت مختلف آب و هوایی و افزایش راندمان و کاهش هزینه ها حائز مهم است. همین قطعه مقدار جریان هوای عبوری را کنترل می کند. رینگ لاستیکی انرژی ارتعاشیِ (انرژی جنبشی) دریافتی را به انرژی گرمایی تبدیل می کند و به این ترتیب ارتعاش میل لنگ دفع می شود. حلقه فلزی درونی توسط پیچ به میل لنگ متصل می شود و ارتعاشات میل لنگ را به رینگ لاستیکی میانی منتقل می کند. دمپرها را می توان به صورت دستی (برای موازنه ی هوا و انجام تنظیمات) حرکت داد. به جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، از دمپر های سنگین صنعتی که به طور ویژه طراحی شده اند استفاده می شود. برای استعلام قیمت و مشاوره مجانی و درایت از وضعیت فروش دمپر ها میتوانید اساسی شماره های شرکت صنعتی رحمتی تماس برقرار کنید. حساس نصب نوار دمپر در حاشیه تیغه دمپرها، هوابندی و عملکرد دمپر را میتوان بهبود داد. به جهت برطرف کردن این اختلال در سیستمهای تهویه مطبوع از قابلیتی حیاتی اسم دمپر به کارگیری شده هست که اهمیت بستن روزنه در فضای بدون به کار گیری جریان هوا را کنترل مینماید. در موقعیت مطلوب یک دمپر در وضعیت 301 درصد بسته (بر حسب زاویه) فقط باید 30 % دبی هوا را از خویش عبور دهد که متاسفانه این طور عمل نمی کند البته دمپرهای دارای تیغه موازی نزدیکی بیش تری به این وضعیت مناسب را دارد. این پره ها زمانی که در حالت عمود بر جریان هوا قرار گیرند، رویه عبور هوا را از یک نتورک یا دریچه سد می کنند. پره های یک دمپر به وسیله اهرم و اینکیج (و بعضا وقت ها دنده) به یک دیگر متصل می شود. تیغه های متقابل به همین معناست که تیغه ها در جهت های مخالف یک دیگر مخالف یک دیگر حرکت می کند. از دیگر موضوعات قابل مطرح در دعوا دمپر هوا، طول دمپر هوا می باشد.از آنجا که عرض تیغه های دمپر هوا اشغال می شوند، بایستی عرض حجم بدنه دمپر هوا به میزان ای باشد که در روزگار عملکرد دمپر هوا، تیغه ها از بدنه ی دمپر بیرون نزده و از محدوده دمپر خارج نشود. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط کلیدی دمپر وزنه ای وب وبسایت خود باشید.
آخرین مطالب