دمپر هواساز گردِ پروانه ای

3 - دمپر موتور انقطاع و وصل ON/OFF با مکانیسم فنر برگشت: این نوع از موتوردمپرها در هنگام واضح شدن سیستم به کمک

توسط HITNOW در 17 فروردین 1401
3 - دمپر موتور انقطاع و وصل ON/OFF با مکانیسم فنر برگشت: این نوع از موتوردمپرها در هنگام واضح شدن سیستم به کمک جریان برق دمپر را باز می کنند اما اصلی جدا جریان برق از نیروی فنر برای بسته شدن آن یاری میگیرند همین قابلیت و امکان که درواقع جدا از ظاهر فعالیت زیباتر جنبه حفاظتی هم دارااست در گونه های دیگر دمپر موتور که فاقد فنر رجوع و برگشت هستند، وجود ندارد. دمپر موازی را نیز می قدرت از ورق گالوانیزه ساخت نمود و نیز بصورت آلومینیومی اهمیت به کارگیری از پروفیل های آلومینیوم. با برگشتن حالت به وضعیت نرمال دمپر هم به وضعیت نرمال خود بازمیگردد به این ترتیب میتوان اطمینان حاصل کرد که غلظت ماده اطفایی بیش از ترازو در محیط رقیق نشده و به جهت مدت زمانه اضطراری در محیط باقی میماند. که این کار به وسیله ی پره های تعبیه شده صورت می گیرد و همین کنترل دبی هوا در زمان هایی که نیاز به هوا دهی در یک محدوده و یا این که در یک فصل از سال می باشد و نیز به جهت کنترل شتاب و تهیه پخش هوای مطلوب در انشعاب های متعدد شبکه حیاتی پیدا می کند. به همین دسته دمپر موتوری نیز گفته می شود. به جهت به دست آوردن اطلاعات اکثر درباره انواع فایر دمپر و چگونگی نصب آن مطالعه مقاله “دمپر ضد آتش” را به شما دمپر در میان کانالی گرد سفارش می دهیم. به رخ معمولی میتوان گفت که دمپر رشته مانند دریچههای هوا در ماشین شما عمل میکند. دمپر هوا به دو صورت در اختیار گرفتن دستی و برقی ساخته میشود. وسیلهای به جهت در اختیار گرفتن میزان هوای ورودی در نتورک هوا است و عملکردی مشابه به فلکه در مسیر خط لوله آب دارد. با این حال ، در بخش اعظم سیستم ها "عدم برد در امنیت" نشان می دهد که دمپر کلیدی از دربین رفتن منشاء قدرت بسته می شود و از همین رو مانع از پخش دود و آتش به مناطق دیگر می شود.