وکیل مهریه در تهران - وکیل حمیدرضا برادران ابراهیمی

3- مهر المثل: مهری است که در وقتی که عقد شکل گرفته یه خرده به جهت آن گزینش نشده باشد یا به نوعی آن اموال مجهول

توسط HITNOW در 20 بهمن 1400
3- مهر المثل: مهری است که در وقتی که عقد شکل گرفته یه خرده به جهت آن گزینش نشده باشد یا به نوعی آن اموال مجهول شده باشند مثلا یک مرد به جهت مهریه یک ملک را به زن خویش میدهد اما شرایط همین ملک اصلا مشخص و معلوم نمی باشد به نوعی مجهول هست پس در آن شکل مهریه به صورت مهرالمثل می باشد که شرط آن این است که زوج و زوجه حساس نیز نزدیکی داشته باشند و عامل ها متعددی از گزاره مرحله اجتماعی زن و دانش و تحصیلات و خانوادگی و حالت جسمانی آن در عرف جامعه باشد به راحتی در افزایش مهریه به صورت المثل تاثیر لطف خواهد داشت. مهریه که حق مالی زن بوده و به مجرد عقد نکاح برای او به وجود آمده از دیونی بوده که زوج را هر زمانی که زوجه خواهان مطالبه آن باشد ملزم به پرداخت می کند و در رخ عدم پرداخت آن زن می تواند از طرق رسمی که برای او پیش بینی شده مهم طرح دعوی الزام به پرداخت مهریه خواستار اخذ آن از مرد باشد ولی حیاتی تغییراتی که در ضابطه تازه وصول مهریه اعمال شوید زوجه قبل از طرح خواهش خود ملزم بوده که شرایط مالی زوج را از شیوه استعلام از اداره ثبت پیگیری نموده و سرانجام آن را ضمیمه دادخواست خود کند و در صورت عدم رعایت این تشریفات خواهش زوجه در محاکم دادگستری پذیرفته شده نخواهد بود. 1- مهریه عندالمطالبه: در آئین عزیز ما یعنی اسلام مهریه یک دین شناخته می شود که بر گردن یا عهده مرد می باشد و معنی آن این می باشد که هر زمانی که زن بخواهد میتواند دارای مراجعه به دادگاه مهر خود را طلب نماید و مرد مجبور هست آن را کل و کمال بپردازد. چون تغییر‌و تحول دادن مهریه بر خلاف شرع است پس کل دادگاه های خانواده این درخواست را تماما رد خواهند کرد ( مگر به شرطی که ذکر شد). جهت اطلاع از قواعد و قوانین حاکم بر مهریه و مورد ها قابلیت مطالبه مهریه و مشاوره حیاتی نماینده قانونی خانواده و نماینده قانونی متخصص مهریه و قابلیت توقیف اموال و اثر گذاری مطالبه مهریه بر سایر دعاوی خانوادگی اهمیت دفتر کار وکالت ما تماس بگیرید. مشاوره حقوقی اوستا به شما توصیه میکند که برای گرفتن مهریه از یک وکیل متخصص مهریه یا وکیل کارشناس خانواده مشورت داشته باشید. زن میتواند مهریه خویش را هر وقت که بخواهد از مرد خود طلب نماید و این نکته را باید گفت که برای خواهش مهریه میتوان از شیوه ثبت یا دادگاه مبادرت کرد. 2- مهریه عندالاستطاعه: عاقلانه ترین دسته مهریه برای مرد میتوان گفت مهریه عندالاستطاعه می باشد چون همین نوع مهریه به هیچ عنوان حبسی نخواهد داشت و هر وقتی که زن خواهش مهریه خویش را به دادگاه بدهد دادگاه موقعیت مالی مرد را بررسی می نماید و بعد با دقت به آن مبادرت به قسط بندی و پرداخت مهریه به وکیل مهریه در رشت زوجه می کند.
آخرین مطالب