فشارشکن سیال آب . بخار و گاز

15. آیا کدها به شیرهای فشارشکن یا این که کمتر فشار تعمیر فشار شکن هیدرولیک آب نیاز دارند؟ مهره نایلونی بر روی

توسط HITNOW در 15 اسفند 1400
15. آیا کدها به شیرهای فشارشکن یا این که کمتر فشار تعمیر فشار شکن هیدرولیک آب نیاز دارند؟ مهره نایلونی بر روی فشار شکن را بازکنید. یا این که این‌که در سیستم از دو فشار شکن به شکل موازی استفاده می کنیم وقتی که یکی از آن ها از سیستم بیرون شود دیگری وارد سیستم شود و وقفه ایجاد نشود . اعتنا فرمایید در صورت وجود فشار ثقلی ناشی از طول این عدد ممكن هست مقدار بالاتری بوسیله مانومتر نشان داده شود. اولیه اقدام در گزینش شیر، دقت در محل به کار گیری از شیر و اطلاع از طریق مصرف سیال می باشد . دیگر فرآیند گذشته را تکرار نمایید خصوصا در گزینه هواگیری بایستی توجه اضطراری شکل گیرد در نقطه نهایی کار هواگیری شیر جدا و وصل پس از فشار شکن بایستی بسته باشد . 19. آیا دستگاه های محدود کننده جریان واقعاً در مصرف آب صرفه جویی می کنند؟ لطفاً به صدق خاطر داشته باشید که به جهت پیشگیری از هرگونه ضرروزیان و ناکارآمدی احتمالی ، فشار زیر دست شیر فشارشکن برنجی نباید فراتر از فشار کاری بیشینه دستگاه های کارگزاری شده در شبکه داخلی واحد باشد. 3- شیر فشارشکن برنجی یورک به اتصال مناسب (سایز اتصال “4/1) جهت کارگزاشتن گیج های ترازو گیری فشار تجهیز شده اند ؛ به راحتی اصلی کارگزاشتن گیج میزان گیری می توان فشار تحت دست (خروجی) را بازدید کرد. 5- مقدار فشار خروجی را روي گیج فشار کارگزاشتن شده، روي شیر فشار شکن می قدرت مشاهده نمود. جهت حفاظت از شیر فشارشکن برنجی در برابر فشار نامتعارف ،لازم به کارگزاری شیر یکطرفه (شیر خودکار) بلافاصله بعد از آن از شیر فشارشکن برنجی میباشد. همین جنس به جهت شیرهایی اهمیت قطر ۱×۲۲ یا این که علم کبری ( رزوه از درون ) و به جهت شیرهایی اهمیت قطر ۱×۲۴ یا این که دانش معمولی ( رزوه از بیرون ) می تواند مورد استفاده قرار گیرد. فشارشکن ها یک عدد از قطعات جانبی علم های شیر ترکیب هستند که به منظور کاهش فشار آب آیتم استفاده قرار می گیرند، در شرایط معمولی از یک شیر معمولی در هر دقیقه ۲۰ لیتر آب بیرون می شود که اساسی کارگزاشتن این قطعه میزان آن به ۱۰ لیتر کاهش پیدا می کند نحوه عمل به این رخ میباشد که قطعات داخلی فشارشکن موجب کمتر فشار آب شده و نهایتا مقدار آب خروجی از شیر کمتر پیدا می نماید که همین امر موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود همینطور یک صافی (توری) هم در ساختار این قطعه به کار رفته هست که از ورود مواد زائد جلوگیری می کند.
آخرین مطالب