سولفات پتاسیم چیست ؟

ایجاد یک سولفات پتاسیم عالی و خالص ، نخست می بایست حساس آب و نمک حل شود تا محصولات جانبی را از در بین ببرد. باقی ما‌نده از سولفات پتاسیم به کارگیری می شود که در خاک را از شیوه آب پاشی ارسال به رودخانه که به پایان خواهد رسید تا در آب دریا به خاک سپرده عمیق تر سپرده به عنوان نمک و در پایان همین موادتشکیل دهنده نمی شود هدر رفته را بازیافت. روش که در حالا حاضر تبدیل به دوست داستنی و استفاده بیشتر بوسیله دستکاری یکسری مواد معدنی زمین به جهت تولید سولفات پتاسیم انجام می شود. بیش از 90 درصد از سولفات پتاسیم ایجاد شده در ایالات متحده به عنوان کود به کار گیری می شود. او‌لین و در اصل عملکرد سولفات پتاسیم به جهت مزیت در کشاورزی به کار گیری می شود. سولفات پتاسیم گفته می شود یک ماده تندرست به جهت زمین به معنی آن را به خاک بارور. از آنجا که مواد خوب به جهت پتاسیم در اعماق معدن زمین نیز می تواند یک عدد از گزینه های. همین شامل تغذیه ای هست که گیاه نیاز به پرورش سلامت دارااست ، به این مفهوم هست که تغذیه تعادل را که گیاهان گزینه نیاز می باشد ، آماده می کند. یکی دیگر از اثر ها بارز تنش شوری، تجمع یونهای سدیم و کلر در بافت گیاهان بومی در خاکهایی اساسی غلظت بسیار سدیم کلرید است که تعادل تغذیهای را از میان می برد و جذب بیش ازحد آن ها ایراد فیزیولوژیک شدید را سبب می‌گردد (James et al., 2011). در مدت آغاز تنش شوری و توسعة آن در گیاه، همة فرایندهای مهم و برخی از ساختارهای سلولی مثل غشاهای زیستی آسیب میبینند (Parida and Das, 2005; Gupta and Huang, 2014)؛ به این ترتیب برای مراقبت تعادل یونی در واکوئل و سیتوپلاسم، ترکیباتی حیاتی وزن مولکولی اندک شامل قندهایی نظیر گلوکز، فروکتوز، ساکارز و فروکتان و چندین از ترکیبات نیتروژنی مانند آمیدها، پلیآمینها، پروتئینها، پرولین و گلایسین بتائین انباشته می‌شوند (Parida and Das, 2005; Mosleh Arani et al., 2018). شوری رشد انگور را کاهش می دهد و بر سرعت فتوسنتز، جهت دهی روزنهای، تعادل موادسازنده غذایی در اندامهای متفاوت و عملکرد این گیاه تأثیر میگذارد (Walker et al., 2004). آبیاری بوتههای انگور حیاتی آب شعف ضمن کمتر نمو حبهها، رشد و عملکرد همین گیاه را بهطور معنیداری کاهش داد (Walker et al., 2004). در بررسی تغییرپذیری موادتشکیل دهنده غذایی، ویژگیهای رشدی و فیزیولوژیک در چندرقم و دورگة بینگونهای انگور در موقعیت تنش شوری ناشی از سدیم کلرید؛ میزان رشد، وزن خشک ریشه و ساقه و محتوای نسبی آب اساسی ارتقاء شوری کاهش یافت؛ ولی میزان پرولین و قندهای محلول ارتقاء یافت (Doulati Baneh, 2016). همینطور شتاب فتوسنتز، سوق‌دهی روزنهای و مقدار تعرق در ارقام انگور ریشبابا، صاحبی (Bybordi, 2012)، سلطانی و فخری (Amiri et al., سولفات پتاسیم ایرانی 2014) در تنش شوری کاهش یافت. همین عنصر یک ماده غذایی چندکاره در گیاه بوده که فرآیندهای متابولیکی مانند فعال نمودن آنزیم، در دست گرفتن اسمزی، تولید و تقسیم کربوهیدرات­ها و تعادل آنیون­ها اصلی کاتیونها را بر عهده دارد. کودهای شیمیایی علی رغم مشکلاتی که حساس برخی محصولات از جمله محصولات اساس – نیتروژنی دارند، نقش انکار ناپذیری در ارتقا ایجاد و بهبود کیفیت مواد غذایی دارند و یکی از مواد معدنی تاثیرگذار در همین راستا Potassium Sulfate است. پتاسیم حساس تنظیم اسمزی، افزایش جذب آب، توسعه هردو بخش گیاهی بهویژه ریشه و تولید اسیدیتة مطلوب درونسلولی ارتقای جذب موادسازنده غذایی را ازجمله کلسیم و منیزیم موجب می‌گردد (Rehm and Schmitt, 2002; Yildirim et al., 2009). درواقع بهدلیل نقشی که کلسیم در ساختار دیوارة سلولی بهصورت کلسیم پکتات دارد، افزایش غلظت آن در جواب به کاربرد برگی پتاسیم سولفات تأییدی بر پایداری بیشتر غشا و درنتیجه نشت یونی کاهش هست (Gupta and Huang, 2014). بهعبارتدیگر ارتقاء مقدار کلسیم در تیمار پتاسیم بهویژه در دیوارة سلولی ممکن می باشد سازوکار مقاومتی به جهت ارتقاء پایداری غشا و جذب کاهش سدیم باشد.

ترجمه تخصصی پزشکی

ترجمه تخصصی

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesNovagrabuy verified stripe accountMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelervebahisBağlama büyüsü