رایجترین نوع لیپوساکشن این نوع است

از لیپوساکشن میتوان به جهت برداشتن چربیهای زائد موجود در قسمتهای متفاوت بدن از گزاره ران، شکم، پهلوها، سینه، بازو، کمر، باسن و گردن به کارگیری واجب را برد. از دستگاه ساکشن برای خارج نمودن مایعات ترشح شده از محل سوراخ جراحی ها استعمال می شود که به این کار لیپوساکشن میگویند. جراح بعد از آرم گذاری در ناحیه ذکر شده یک سری برشی را تولید می کند و مهم استعمال از یک میله ای ظریف و باریک اقدام به تخلیه چربی های تحت پوست می نماید. وقتی که ورزش و رژیم های غذایی چربی های اضافی را تام محو نمی نماید ( به خصوص در منطقه شکم و پهلو) به طرز های جراحی به منظور لاغری و پیکرتراشی روی می آورند. پلشت از بریدکی شما خارج می آید یا این که تخلیه می شود. چنانچه شما فقط نیاز به برداشتن مقدار یه خرده چربی دارید، جراحی ممکن است در مطب انجام شود. درصورتیکه یک جراح پلاستیک شما را کاندیدای مناسبی برای لیپوساکشن نمیداند، بایستی بدانید که مطمئناً دلیل موجهی برای همین ممنوعیت وجود دارد؛ به این ترتیب دنبال جراح پلاستیک دیگری نگردید. در طرز لیپوساکشن خطر آمبولی شدن وجود دارد؟ همین اسکارها تا حد متعددی به تکنیکهای لیپوساکشن، پیشزمینهی فردی، ژنتیک و رنگدانهی پوست بستگی دارااست (زخمها در قسمتهای تیرهتر پوست، مشهودترند). کانولا به یک پمپ مکش قوی متصل هست و از طریق یک برش ریز وارد پوست میشود. بخش اعظم زمان ها هنگامی اشخاص اهمیت یاری داروها، ورزش و اشکال رژیمهای لاغری نتوانند از شر چربیهای زائد تن خویش خلاص شوند، به عملهای زیبایی لاغری یا جراحی لاغری موضعی از جمله لیپوساکشن رو میآورند. یک عدد از روش هایی که خیلی زود و پر سرعت می اقتدار از چربی های مازاد و محدود در یک نصیب سهل وآسان شد، لاغری کلیدی لیپوساکشن می باشد که اکثر وقت ها برای اشخاصی که چربی جزئی دارااست تجویز می شود و هر کسی که از تندرست بدنی و روحی تام برخوردار باشد بضاعت انجام این عمل را داراست و هیچ دسته محدودیت سنی ندارد . افراد برای دستیابی به بدنی زیبا و جالب کار و اقدامات متعددی را انجام می دهند که اخیرا روش های لاغری حساس جراحی یا بی جراحی از گسترش زیادی برخوردار شده است . لیپوساکشن که گاهش لیپوپلاستی هم گفته میشود، نوعی جراحی پلاستیک میباشد که اهمیت مکش چربیهای بدن، سبب ساز خارج کردن چربیهای اضافی از نواحی مورد حیث مثل شکم، پهلو، باسن و… لیپوساکشن چربی های انباشته شده و اضافی نواحی متعدد بدن مانند شکم، ران ها ، باسن ، گردن و بازو ها را به کمک ساکشن و مکش خارج می کند. چنانچه شما هر گونه سوالی در رابطه کلیدی چه جایی و شیوه استعمال از لیپوساکشن حیاتی بی حسی موضعی دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ترجمه تخصصی پزشکی

ترجمه تخصصی

ایندکسر