google-site-verification=2C4udZUURrBQ8PzfHJb1fuC78qofrYExl_7f99szS_w راهنمای نگارش مقاله - مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا - هیت نو: ترجمه تخصصی، مرکز خدمات ترجمه

راهنمای نگارش مقاله - مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

چکیده: خلاصهای از مقاله هست که طرح کلی، طرز پژوهش و نتایج نوشته را بیان میکند. در نوشته مقاله، محقق مسئله نوشت

توسط HITNOW در 19 بهمن 1400
چکیده: خلاصهای از مقاله هست که طرح کلی، طرز پژوهش و نتایج نوشته را بیان میکند. در نوشته مقاله، محقق مسئله نوشته را طرح می کند و اصلی استناد به مطالب دیگر محققان و اصلی عامل علمی، دریافتها و دیدگاههای خویش را ابلاغ میکند؛ مطالب مقاله می بایست منسجم باشد و نظم منطقی بر آن قاضی گردد. به عبارت دیگر شما بایستی نوشته را بر مبنا مستندات و تئوری های روز عالم تنظیم نمایید و در صورت لزوم فرضیاتتان را بر پایه آن ها متعادل سازید. از واحد SI به کار گیری کنید. همچنين نشانه ها اختصاری برای توشه نخستین بايد همپا کلیدی صورت کامل عبارات آورده شود و در رخ تکرار تنها از رخ اختصار به کار گیری گردد، مگر اينکه علامت يک واحد اندازهگيری استاندارد باشد. در آیتم گزارش آزمایشات مربوط به حیوانات، پدیدآوران می بایست اعلام نمایند که راهبرد ملی و موسسهای درباره مراقبت و به کار گیری از حیوانات آزمایشگاهی مراعات شده است. زمان استناد به رفرنسها در روزگار ارسال مقاله، پدیدآوران می بایست راهنمای تصویر سلامت را در آیتم استایل و قالببندی مراعات کنند. چکیده کنفرانسهای منتشر شده، اختراعات کلیدی شماره و پیش از چاپ­های موجود بر بر روی سرورهای دارای اسمو رسم و شناخته شده را میتوانید در لیست رفرنسها قرار دهید؛ البته متن، جزئیات گرنت و تقدیر و قدردانی نباید در این قسمت وارد شوند. عنوان جداول در نصیب بالای آن و عنا وین شکل­ها و نمودارها در پایین آنان متن شود. مقاله مروری بایستی دارای 50-70 منشاء بوده که می بایست دست کم 3 تا 5 منشاء آن مربوط به مقالات قبلی نویسندگان در این راستا باشد. هر نوع قصور در این راستا می تواند ضربه سنگینی به کل دعوا وارد نماید. نحوه : باید شامل اطلاعات کلی درمورد دسته مطالعه، جامعه و نمونه، شیوه و ابزار جمع آوری داده ها و دوران و جور مداخله باشد . خلاصه بایستی شامل ۴ بخش سابقه و اهداف، روش بررسی، یافته ها (نتایج) و مشاجره باشد. جدول های قسمت یافته ها به طور گوشه ای و گویا وبا فرمت APA ارائه شود. درصورتیکه شیوه مطالعه شناخته شده است، ذکر مبداء کفايت مي­کند، البته درصورتیکه روش گزینه تحلیل جديد باشد، اطلاعات به اندازه در آیتم آن بايد ارائه گردد؛ طوري­که محقق ديگر بتواند آن را انجام دهد. در صورتی که دارويی استفاده شده، اسم ژنريک، دوز و روش تجويز آن بايد قيد گردد. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دانلود نوشته سایت روسی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب