تربیت و اصول آموزش سگ ها بخش دوم – بیمارستان دامپزشکی درینبیمارستان دامپزشکی درین

جاذبه شدید پاهای جلو و عقب سبب می شود همین طور به لحاظ برسد که گویی سگ در حالبلند شدن یا این که پرواز نمودن است، هرچند یک پا مدام روی زمین می ماند. گرگها و سگهای نر مرزهای سرزمینی خویش را اساسی ادرار کردن و مالیدن عطر و بوی خویش در زمین یا این که بر روی درختان علامت می زنند تا بقیه حیوانات را از حضورشان هشدار دهند. این خانم صد % بد رفتاری اصلی سگ ها انجام دیتا یا سگ های خودش نبوده. ویزیت یک دامپزشک ساده از ۱۰۰ هزار تومان شروع می شود که می بایست ماهی ۲ توشه انجام شود و درصورتیکه بدشانسی بیاورید و حیوان از حضور در کلینیک شوریده باشد مجبورید هزینه بیشتری برای ویزیتش در منزل بپردازید که گاه به ۵۰۰- ۶۰۰ هزار تومان هم می رسد و قیمت داروهایش نیز مضاعف بالاست.در ۶و۷ سالگی سگ ها دیگر از سن جوانی عبور کردهاند و هزار گونه درد و مرض. فراخوانده شدن برای سگ باید بها بالاتری نسبت به کاری که در هم اکنون انجام آن هست پیدا کند. در هر اکنون درست به عبارتی طور که یک لهجه خارجی برای ما میتواند به طور کامل غریب به حیث برسد، برای سگها هم این مسئله شبیه می باشد و سگ نیاز به روزگار داراست تا بتواند با انسانها رابطه بهتری برقرار کند. حتما بابت بیتوجهی او نسبت به خود وقتی که حیاتی تمام قوا در حالا اعطا کرد زدن هستید، غمگین شدهاید. پس از گزینش نام سگ تدریس سگ به جهت آمدن نزد شما هنگام فراخوانی او، یک عدد از فرمانهای پایهای هست که کلیه سگها بایستی به مهربانی حساس آن آشنا و به مهربانی نسبت به این امر واکنش نشان دهند. به یاد داشته باشید که حیوان خانگی شما هیچگاه نباید انتظار دعوا را پس از وارد شدن به نزد شما داشته باشد و مدام اهمیت لطف او را تشویق و تحسین کنید. پس حرف به عبارتی می باشد که در ابتدا مطرح شد. هیچگاه سگ را وقتی که نزد شما آمده تنبیه نکنید (هر چقدر هم که آمدن حیوان طول بکشد). صاحب هر سگ و بیمه مناسب بایستی همگی زیان های جانی و روحی ناشی از تعرض حیوان را جبران کند و برای کم توجهی صاحب و مالک حیوان جریمه های سنگینی احوال شده است. اطمینان یابید که سگ نسبت به پاداش خود بضاعت و توان مقاومت نداشته و برای او، آن هدیه هیجانانگیز ترین چیز در دنیاست. برای تشخیص منش های درمانی مناسب کلیدی حالت حیوان خانگی خود بهتر میباشد اهمیت دامپزشک خود مشورت کنید. از طرفی نگه داشتن همین حیوانات بامزه در منزل، روحیه شما را هم خوبتر میکند. بهتر هست سگها را در بیرون از منزل خرید سگ ژرمن استحمام کنید. همینطور میتوانید برای معالجه بیماریهای حیوانات خانگی خود و تشخیص دسته بیماری از کمک متخصصین ، دامپزشکان ماهر و آزمایشگاه دامپزشکی استعمال کنید. اعتنا کنید حتی سگهای کوچک هم نسبت به انسانها سریعتر میدوند بنابراین شما شانس زیادی برای گرفتن او نخواهید داشت و در حقیقت دنبال نمودن سگ مسابقهای است که احتمال موفق شدن شما در آن بسیار تحت خواهد بود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه با خرید سگ ماستیف وب وبسایت خویش باشید.

ترجمه تخصصی پزشکی

ترجمه تخصصی

ایندکسر